اصلا چیز خوبی نیست و انرژی منفی هم داره روی زندگی،پس باید برای هر چیزی که داریم شکر کنیم و راضی باشیم،اینجوری نعمت و اتفاق های بهتری وارد زندگیمون میشه.قول میدم.