قبلا از مرگ می ترسیدم اما دیگه اینجوری نیست.
به این نتیجه رسیدم که آدما به دنیا میان که بمیرن،پس چرا از این موضوع میترسن!
این که میگن آدم یه بار زندگی میکنه درسته اما این هم درسته که با مرگ،انسان یه زندگی ابدی رو شروع میکنه.
ما به جای ترس از مردن،باید از زندگی توی این دنیا لذت ببریم و خودمون رو برای زندگی توی اون دنیا آماده کنیم.
مرگ اونقدرا هم بد نیست.تازه با مردن، آدم ، میتونه برای همیشه یه زندگی جدید رو شروع کنه که هیچ پایانی نداره.چی از این بهتر؟