صبر.چه قدر خوبه که همچین دارایی ارزشمندی داشته باشیم چون هر کسی صبر نداره،هر کسی صبور نیست.خیلی موفق خواهیم بود فقط اگر صبور باشیم.صبر برامون کلی چیز به ارمغان میاره.اعتبار،احترام،موفقیت و آرامش.اگر صبر داشته باشیم،خودمون راحت تریم.مشکلاتمون ساده ترن و البته پیش همه خیلی با اهمیت خواهیم بود.چه کسی بدش میاد این همه گزینه رو یه جا داشته باشه؟خب معلومه،هیچکس بدش نمیاد.پس سعی کنیم صبور باشیم.در مقابل مشکلات،گذشته،دل شکستن ها،دروغ ها،سختی ها،حرف ها،آدم ها و همه چیز.اگر صبور باشیم ، هیچکس متوجه عصبانیت و پریشونیمون نمیشه.صبر دشمن بدی هاست.اگر در مقابل بدی های جهان،از سلاح صبر استفاده کنیم،باید دونست که پیروز میدون ما خواهیم بود.صبور باشین چون بالاخره همه چیز می گذره پس نیازی به عجله نیست.