خیلی اوقات،ما خیلی چیز ها رو می دونیم و باهاشون روبه رو میشیم،فقط چون انتظار برخورد با اونا رو نداریم،شوکه میشیم،اما این به این دلیل نیست که نمی دونیم.