یه سرى از انسان ها،اطرافمون رو احاطه کردن که هیچ وقت نمیشه از دستشون نفس راحت کشید
انقدر رفتار هاشون احمقانه و در عین حال بچگانه ست،که پررو پررو،وایمیستن جلوت و میگن که تو بچه اى!
تیکه کلام اکثرشون هم،اسکل ه.هیچى هم جز این بلد نیستن!
فکر میکنن خیلى شاخ ان ولى خبر ندارن که بین هم نوع هاى بدتر از خودشون،شاخ ان!
معمولا باید جلوى اینجور افراد،که جدیدا خیلى زیاد شدن،سکوت کرد ولى اونا انقدر نفهم و بى شعورن،که فکر میکنن ما نمى تونیم جوابشون رو بدیم.
وقتى هم جوابشون رو ندى،روز به روز غیر قابل تحمل تر میشن.
همه ى افراد سالم با این انسان ها مشکل دارن و ازشون دورى میکنن،براى همین این جمله افراد همیشه تنها مى مونن،اگر هم کسى سمتشون بره مثل خودشون مریضه.
این جور افراد همه جا پخشن و هیچکس نمى تونه بزنه توى دهنشون به طورى که دیگه باز نشه.
من براى این مدل دختر ها،یه صفت مناست پیدا کردم ، درسته،اونا سلیته،دریده و پاچه پاره ان،هیچ وقت هم درست نمیشن!
از این ادما دورى کنید،مریض هاى روانى کره ى زمین،در واقع اونا و امثال اونا هستن.گیرشون نیوفتین!بدجورى تعطیل ان،چون به این وضعیتشون افتخار هم مى کنن!