دیدی بعضی وقتا آدم یهو دلش میخواد کلی گریه کنه؟
این گریه ی یهویی،بخاطر بغض ها و گریه های نکرده ی گذشته ست،که روی هم جمع شدن.
آدم اگه اون موقع که ناراحته،خودشو خالی نکنه،حتی اگر سر یه چیز کوچیکم ناراحت شده باشه،
این چیزای کوچیک کم کم بزرگ میشن و آدم جایی که نباید منفجر میشه.
برای عصبانیتم همینطوره،اگر خشم رو به موقع به روش صحیح خالی نکنی،
یهو جایی که نباید و شاید سر یه چیز خیلی بی معنی و کوچیک،فریادت دنیارو میلرزونه
پس هیچ چیزیو توی خودت نریز علی الخصوص،
غم و خشم رو.