آدمای اطرافت،همه شون لیاقت مهربونیتو ندارن

پس مهربونی هاتو هدر نده

به کسی محبت کن که بی نیاز از محبت باشه